Geometrie analitica si diferentiala

Geometrie analitica si diferentiala

Cilindri

Se numeste cilindru eliptic o cuadrica pentru care exista un reper ortogonal in spatiu in raport cu care suprafata are ecuatia canonica
@d\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0,@d unde $$a>0,b>0$$.

cilindru eliptic

Se numeste cilindru hiperbolic o cuadrica pentru care exista un reper ortogonal in spatiu in raport cu care suprafata are ecuatia canonica
@d\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0,@d unde $$a>0,b>0$$.

cilindru hiperbolic

Se numeste cilindru parabolic o cuadrica pentru care exista un reper ortogonal in spatiu in raport cu care suprafata are ecuatia canonica
@dy^2=2px,@d unde $$p\in\mathbb{R}$$.

cilindru parabolic

Tags:
Skip Navigation

Navigation