Geometrie analitica si diferentiala

Geometrie analitica si diferentiala

Translatie

Fie reperul $$\{O;\vec{i},\vec{j}\}$$, un punct $$A(x_0,y_0)$$ si consideram reperul cartezian ortonormat $$\{A;\vec{i},\vec{j}\}$$. Notam cu $$(x,y)$$ coordonatele unui punct oarecare $$M$$ din plan in reperul initial si cu $$(x',y')$$ coordonatele aceluiasi punct in reperul nou . Avem:
@d\vec{OM}= \vec{OA}+\vec{AM}\Leftrightarrow  x\vec{i}+y\vec{j}=  x_0\vec{i}+y_0\vec{j}+  x'\vec{i}+y'\vec{j}@dde unde obtinem @d\begin{cases}x=x_0+x'\\y=y_0+y'\end{cases}.@d

Tags:
Skip Navigation

Navigation